ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก

ยากลุ่มแก้ปวด ลดไข้

Paracetamol

  • Neonate  –>  10 – 15 mg/kg/dose ให้ซ้ำได้ทุก 6-8 ชั่วโมง
  • Infant – 12 ปี  –>  10 – 15 mg/kg/dose ให้ซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง
  • > 12 ปี –adult –> 325-650 mg/dose ให้ซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง, ขนาดสูงสุดไม่ควรเกิน 4 gm/day

Ibuprofen

  • บรรเทาอาการปวด –>  4 – 10 mg/kg/day ให้ซ้ำทุก 6-8 ชั่วโมง
  • ลดไข้ –>  5 – 10 mg/kg/day ให้ซ้ำทุก 6-8 ชั่วโมง, ขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 40 mg/kg/day
  • โรคข้ออักเสบในเด็ก –>  30 – 40 mg.kg/day สำหรับแก้ปวด แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง

ยาปฏิชีวนะ

Amoxicillin –>  30 – 50(40) mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

Ampicillin –>  50 – 100(50) mg/kg/day แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

Cloxacillin –>  50 – 100(50) mg/kg/day แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

Dicloxacillin –>  25 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

Cephalexin –>  50 – 100 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

Erythromycin

  • เกลือ  Base –>  30 – 50 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 6-8 ชั่วโมง, ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 gm/day
  • เกลือ Estolate –>  20 – 50 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 6- 12 ชั่วโมง, ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 gm/day
  • เกลือ Stearate –>  20 – 40 mg/kg/day แบ่่งให้ทุก 6 ชั่วโมง, ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 gm/day

Roxithromycin –>  5 – 8 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
Clarithromycin –>  7.5 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
Azithromycin –>  10 mg/kg/day ให้วันละครั้ง
Furazolidone –>  5 – 8 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง
Norfloxacin –>  20 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
Bactrim(คำนวณจาก Trimetroprim)  –>  6 mg/kg/day แบ่งใ้ห้วันละ 2 ครั้ง

ยาลดน้ำมูก แก้หวัด คัดจมูก ขยายหลอดลม

Chlorpheniramine –>  0.35 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
Brompheniramine –>  0.5 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
Hydroxyzine –>  1 – 2 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
Diphenhydramine –> 5 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
Cetirizine –>  0.25 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 1-2 คร้ง
Psuedoephedrine –> 4 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3-4 คร้ง
Terbutaline –>  0.1 mg/kg/dose ให้วันละ 2-3 คร้ง
salbutamol –> 0.075 – 0.1 mg/kg/dose ให้วันละ 2 ครั้ง
theophylline –>  5 mg/kg/dose ให้วันละ 2-3 ครั้ง

ยาแก้ไอ

Dextromethorphan –>  1 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: