แนวทางการให้ภูมิคุ้มกันบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุจากของมีคมขณะปฏิบัติงานที่เสียงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

ตารางที่1  แนวทางการให้ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุจากของมีคมขณะปฏิบัติงานที่เสียงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี(ข้อมูลจากMMR vol.46/No.RR18)

สถานภาพของบุคลากร

ให้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมีสถานภาพ

HBsAg* positive
ไม่เคยได้รับ  HBs วัคซีน HBIG x 1  doseเริ่มให้HBต่อเนื่องครบ 3 dose 
เคยได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับป้องกันได้ ¶  ไม่ต้องให้การรักษา
เคยได้รับวัคซีนแต่ภูมิคุ้มกันไม่อยู่ในระดับที่ป้องกันได้ HBIG x 2  dose หรือHBIG x 1 dose และเริ่มให้ HB ต่อเนื่องครบ
เคยได้รับวัคซีนแต่ไม่ทราบว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ให้บุคลากรเจาะเลือดตรวจหา Anti-HBs**1.  ถ้าผลอยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้ก็ไม่ต้องให้การรักษา2.  ถ้าผลไม่อยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้ ก็ต้องให้ HBIG x 1 doseและให้วัคซีนHB กระตุ้น

1  dose

สถานภาพของบุคลากร

ให้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมีสถานภาพ

HBsAg* .negative
ไม่เคยได้รับ  HBs วัคซีน ให้วัคซีน HB ต่อเนื่องครบ 3 dose
เคยได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับป้องกันได้ ¶  ไม่ต้องให้การรักษา
เคยได้รับวัคซีนแต่ภูมิคุ้มกันไม่อยู่ในระดับที่ป้องกันได้ ไม่ต้องให้การรักษา
เคยได้รับวัคซีนแต่ไม่ทราบว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ไม่ต้องให้การรักษา
สถานภาพของบุคลากร

ให้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมีสถานภาพ

ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือไม่ทราบสถานภาพ
ไม่เคยได้รับ  HBs วัคซีน ให้วัคซีน HB ต่อเนื่องครบ 3 dose
เคยได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับป้องกันได้ ¶  ไม่ต้องให้การรักษา
เคยได้รับวัคซีนแต่ภูมิคุ้มกันไม่อยู่ในระดับที่ป้องกันได้  ถ้าบุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงให้รักษาบุคลากรเหมือนกับผู้ป่วยมี HBsAg
เคยได้รับวัคซีนแต่ไม่ทราบว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ตรวจเลือดผู้ป่วยหา Anti-HBs

  1. ถ้าผลอยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้ ¶  ไม่ต้องให้การรักษา
  2. ถ้าผลไม่อยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้ต้องเริ่มให้วัคซีนใหม่

*  Hepatitis  B  surface  antigen

t      Hepatitis  B  immune  globulin  ;  dose  0.06  ml/kg

s     Hepatitis  B  vaccine

¶     ภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระดับป้องกันโรคได้  คือ  ผลเลือดของ  Anti  HBS  มากกว่าหรือเท่ากับ  10  mIU/ml

**  Antibody  to  hepatitis B  surface antigen

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: